تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی

داوری فوتبال

 

 

 

جدیدترین قوانبن فوتبال به زبان انگلیسی. این کتاب در حال حاضر اصلی ترین منبع تدریس داوری است. هرگونه سوالی در مورد قوانین داشته باشید بگید تا با هم راجع بهش بحث کنیم.

    به درخواست یکی از همکارانم :

فایل pdf قوانین فوتبال ساحلی به زبان انگلیسی 

تو فکر بودم که این کتاب رو خودم ترجمه کنم که روی یکی از سایتها خوندم برگردان این کتاب توسط محمد علی نژاد قراره توسط انتشارات علم و حرکت منتشر بشه. 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط الیاس اسد  | 

شنا

+ نوشته شده در  ساعت   توسط الیاس اسد  | 

شنا

+ نوشته شده در  ساعت   توسط الیاس اسد  |